Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013
Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Jia Hua, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

show thumbnails