Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012
Jie Li, 2012
Jie Li, 2012
Jie Li, 2012
Jie Li, 2012
Jie Li, 2012
Jie Li, 2012
Jie Li, 2012
Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Jie Li, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

show thumbnails