Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012
Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Ju Yeon Hong, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

show thumbnails