Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

 

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015
Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

 

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Liya Liu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

show thumbnails