Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015
Long Xu, 2015
Long Xu, 2015
Long Xu, 2015
Long Xu, 2015
Long Xu, 2015
Long Xu, 2015
Long Xu, 2015
Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Long Xu, 2015

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

show thumbnails