Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013
Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

Sijing Chen, 2013

Photography Monica Feudi / Vogue Runway

show thumbnails