Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018
Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

Irina Wang, 2018

Photography Monica Feudi

show thumbnails