Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012
Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

Qianyan Zhao, 2012

Photography Dan Lecca / Vogue Runway

show thumbnails