Xiang Cao, 2015
Xiang Cao, 2015

Design Studio II, Swarovski

Bjorg Skarphedinsdottir, 2015
Bjorg Skarphedinsdottir, 2015

Design Studio II, 2015

Maria Jahnkoy, 2015
Maria Jahnkoy, 2015

Design Studio II, Swarovski

Anne-Marie Gruber, 2015
Anne-Marie Gruber, 2015

Design Studio II, Swarovski

Neil Grotzinger, 2016
Neil Grotzinger, 2016

Design Studio II, Swarovski

Xiang Cao, 2015
Bjorg Skarphedinsdottir, 2015
Maria Jahnkoy, 2015
Anne-Marie Gruber, 2015
Neil Grotzinger, 2016
Xiang Cao, 2015

Design Studio II, Swarovski

Bjorg Skarphedinsdottir, 2015

Design Studio II, 2015

Maria Jahnkoy, 2015

Design Studio II, Swarovski

Anne-Marie Gruber, 2015

Design Studio II, Swarovski

Neil Grotzinger, 2016

Design Studio II, Swarovski

show thumbnails